Էնդոկրինոլոգիա

1. Վահանագեղձի և հարվահանագեղձի, մակերիկամների, հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգի, սեռական համակարգի հիվանդությունների դիագնոստիկա և բուժում:

2. Շաքարային դիաբետի և դրա բարդությունների ախտորոշում և բուժում

3. Ճարպակալման առաջացման պատճառների ախտորոշում և բուժում:

4.Վահանագեղձի բարակասեղային պունկցիոն բիոպսիա

5. Դիետաթերապիա

Բժիշկ - Էնդոկրինոլոգ՝ Լուսինե  Համլետի Աղաբաբյան