Հեռ. +37477011911

Գրանցվել

Անալիզներ *

Արյան ընդ. հետ. + լեկոֆորմուլա

4000

check check

Արյան խումբ/RH Ռեզուս գործոն

3000

check check

Մեզի ընդ. անալիզ

4000

check check

Կանացի քսուկ

5000

check check

Տղամարդու քսուկ (միզուկ)

5000

check check

Սերմնահեղուկի հետազոտություն

6000

check check

Դեմոդեքս

4000

check check

Քերուկ սնկիկների նկատմամբ

3000

check check

Ալբումին

1000

check check

Գլոբուլին

1000

check check

Ընդհանուր սպիտակուց

1000

check check

Գլ յուկոզա

1000

check check

Խոլեստերին

3000

check check

Եռգլիցերիդներ

2000

check check

Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ α

2000

check check

Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ β

2000

check check

Լիպազա

3000

check check

Լակտատ(կաթնաթթու)

2000

check check

Կրեատինֆոսֆոկինազ

2000

check check

Կրեատինֆոսֆոկինազ MB

4000

check check

Ընդհանուր բիլիռուբին/Ուղիղ

2000

check check

Ասպարատամինոտրանսֆերազա

2000

check check

Ալանինամինոտրանսֆերազա

2000

check check

Գլ յուտամիլտրանսֆերազա

2000

check check

Լակտատ դեհիդրոգենազա

2000

check check

Հիմնային ֆոսֆոտազա

2000

check check

Միզանյութ

2000

check check

Կրեատինին

2000

check check

Ամիլազա

3000

check check

Պանկրեատիկ ամիլազա

2000

check check

Միզաթթու

3000

check check

Թիմոլային փորձ

1000

check check

Ֆերրիտին

6000

check check

Տրանսֆերին

4000

check check

Երկաթ

4000

check check

Հելիկոբակտեր (արյուն,կղանք)

6000

check check

Կալցիում

2000

check check

Մագնեզիում

2000

check check

Ֆոսֆոր

2000

check check

Կալցիում, Նատրիում, Կալիում իոնիզացված

3000

check check

Ցինկ

4000

check check

C Պեպտիդ

8000

check check

Ինսուլին

8000

check check

Պրոինսուլին

9000

check check